Perhevapaiden jakaminen

Perhevapaan jakaminen

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä parantaisi työn ja perhe-elämän yhteensovittamista jakamalla vanhempainvapaat 6 + 6 + 6 -mallin mukaan.

monia tapoja pitää vanhempainvapaata Ehdotamme, että nykyistä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaajärjestelmää muutetaan ja pidennetään 18 kuukauden vanhempainvapaaksi. Loma olisi jaettu kolmeen kuuden kuukauden jaksoon, yksi äidille, yksi vanhemmille ja yksi isälle.

Samaa sukupuolta olevien vanhempien vapaus jaetaan samalla tavalla. Yksinhuoltaja voi pitää 18 kuukauden tauon. Lomaa voi käyttää, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Nykyinen vanhempainvapaamalli ei täytä tavoitteitaan lasten hyvinvoinnin ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Naiset hyödyntävät sekä vanhempain- että hoitovapaata. Tämä vaikuttaa naisten työllisyyteen, urakehitykseen, palkkoihin ja eläkkeisiin. Vanhempainvapaan uudistus on tärkeä rakenneuudistus, joka parantaa erityisesti naisten työllisyyttä.

naiset käyttävät-90-ammattilaiset-vanhempainvapaat Isät käyttävät tällä hetkellä alle kymmenen prosenttia vanhempainvapaista. Isät käyttävät pääasiassa isille annettuja vapauksia. Syyt löytyvät asenteesta sukupuolten väliseen työnjakoon sekä työelämän käytännöistä ja asenteista. Isien vanhempainvapaan osan varaaminen tukee isien parempaa perhe-elämää ja tarjoaa lapsille mahdollisuuden olla isänsä kanssa.

Vasemmistoliitto on tilannut eduskuntatietopalveluun laskelmat mallin kustannuksista. Jos esimerkiksi puolet isistä saisi vapaata, mallin hinta olisi 150 miljoonaa vuodessa. Vasemmistoliitto ehdottaa vaihtoehtoisessa talousarviossaan, että valtio varaa riittävästi varoja uudistuksiin.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä valmistelee syksyn aikana lakiesityksen vanhempainvapaajärjestelmän muuttamisesta 6 + 6 + 6 -mallin mukaiseksi. Myös kansa hakee tukea: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä avaa vetoomuksen, joka voidaan allekirjoittaa esityksen tukemiseksi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*